Produkty

Audity a testovanie bezpečnosti

 • Audity bezpečnosti počítačových systémov
 • Testovanie technických zraniteľností
 • Audity manažérskych systémov podľa normy ISO/IEC 27001
 • Audity plnenia požiadaviek Telekomunikačného úradu SR podľa opatrenia č. O-30/2012
 • Audity verejnej alebo akreditovanej certifikačnej autority

Konzultácie a praktické riešenia

 • Zavádzanie a podpora pre systémy riadenia podľa normy ISO/IEC 27001
 • Podpora pri zavádzaní systému bezpečnosti podľa opatrenia TÚ SR č. O-30/2012
 • Príprava havarijných plánov a bezpečnostnej dokumentácie
 • Konzultácie a návrhy technických riešení

Školenia a vzdelávanie

 • Školenie ISO/IEC 27001 pre manažérov a interných audítorov
 • Školenia správcov sietí – Windows, Linux, virtualizácia, sieťové systémy
 • Školenia zamestnancov a prezentácie o informačnej bezpečnosti