Konzultácie a praktické riešenia

Návrhy technických riešení

Ak uvažujete nad zavedením nového systému alebo hľadáte riešenie technického problému, ponúkame vám pomoc nasledujúcimi spôsobmi:
 • Vypracovanie návrhu riešenia
 • Nasadenie systému (ak to váš dodávateľ nerobí)
 • Spracovanie technickej dokumentácie
 • Zaškolenie správcu systému, aby ste mohli nový systém riadne prevádzkovať

Príprava havarijných plánov

Haváriám a výpadkom informačných systémov sa nedá celkom vyhnúť. Okrem toho, aj niektoré normy alebo požiadavky odberateľov vedú k potrebe pripraviť sa na riešenie havarijných stavov. Ak taká udalosť nastane, pôsobí stres a tlak rýchlo niečo urobiť. Straty sa však dajú minimalizovať, ak je systém reakcie pripravený.

Posúdením vášho systému zistíme, aké sú technické a odborné možnosti pri riešení havárií. Pripravíme pre vás návrh opatrení a vypracujeme samotný havarijný plán. Získate tak riešenie, ktoré je funkčné a zodpovedá vašim potrebám.


Riadenie informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001

Normy radu ISO/IEC 27000 sa zaoberajú tým, ako vybudovať stabilný a fungujúci systém pre riadenie informačnej bezpečnosti. Ponúkame Vám pomoc pri zavádzaní a prevádzke systému riadenia podľa ISO/IEC 27001:
 • Školenia interných audítorov
 • Konzultácie, technické riešenia a tvorba dokumentácie
 • Výkon funkcie interného audítora

Služby pre poskytovateľov internetového pripojenia (ISP)

Poskytujeme riešenie pri napĺňaní požiadaviek TÚSR na základe opatrenia č. O-30/2012 (júl 2012), hlavne v oblastiach:
 • Spracovanie dokumentácie pre všetky oblasti minimálnych opatrení, vrátane:
  • Vypracovania bezpečnostnej politiky
  • Analýzy rizík
  • Havarijného plánu
  • Bezpečnostných smerníc
 • Vykonávanie auditov bezpečnosti
 • Testovanie zraniteľností systémov v lokálnej sieti alebo pri prístupe z internetu.