Ochrana súkromia

Informácie, ktoré prípadne poskytnete spoločnosti S-HELP s.r.o. prostredníctvom webového sídla www.s-help.sk, budú použité výhradne na komunikáciu s Vami a pre podporu dvojstranného vzťahu medzi Vami a S-HELP s.r.o.. Nebudú poskytnuté iným osobám ani organizáciám, ak to nebude vyžadovať zákon, alebo ak s tým nebudete výslovne súhlasiť. Na webovom sídle www.s-help.sk môžu byť uvedené odkazy na stránky iných spoločností. Spoločnosť S-HELP s.r.o. nezodpovedá za ochranu Vašich údajov, ktoré prípadne zadáte na stránkach týchto spoločností, ani nezodpovedá za obsah uvedený na stránkach týchto spoločností.