Právne informácie

Odmietnutie zodpovednosti v súvislosti s informačným obsahom www.s-help.sk

Spoločnosť S-HELP s.r.o. si vyhradzuje právo vykonávať ľubovoľné zmeny obsahu webového sídla www.s-help.sk bez predchádzajúceho upozornenia. Napriek vynaloženému úsiliu o presnosť a správnosť obsahu, informácie uvádzané na www.s-help.sk môžu obsahovať chyby alebo nepresnosti z dôvodu technickej chyby, či ľudského omylu. Spoločnosť S-HELP s.r.o. preto neručí za úplnosť a presnosť informácií poskytovaných na webovom sídle www.s-help.sk a odmieta zodpovednosť za škody, ktoré by prípadne vznikli používateľovi použitím informácií z www.s-help.sk.

Autorské práva

Použitie obsahu stránok www.s-help.sk je dovolené len pre interné potreby používateľa. Reprodukcia a ďalšie rozširovanie obsahu stránok www.s-help.sk bez písomného súhlasu spoločnosti S-HELP s.r.o. budú považované za porušenie autorského zákona.

Zákaz zmeny obsahu, vzhľadu a technických parametrov webového sídla

Akékoľvek zmeny obsahu a vzhľadu stránok www.s-help.sk, programového kódu a konfiguračných nastavení týkajúce sa webového sídla www.s-help.sk môže vykonávať len spoločnosť S-HELP s.r.o. ako vlastník sídla. Je zakázané vykonávať akékoľvek zmeny obsahu, vzhľadu, programového kódu a technických nastavení webového sídla www.s-help.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti S-HELP s.r.o.