Školenia a vzdelávanie

Najslabším článkom informačnej bezpečnosti je človek. Technické opatrenia sú nutné a potrebné, no na konci je vždy pracovník, ktorý ich má použiť. Preto je rozumné nespoliehať sa len na technológie, ale aj zlepšovať bezpečnostné povedomie ľudí.

Školenie ISO/IEC 27001

Norma ISO/IEC 27001 je pomôcka pre spoľahlivé riadenie informačnej bezpečnosti v organizácii. Nasadenie normy zvyšuje bezpečnosť, zlepšuje organizovanosť a celkovú prevádzkyschopnosť informačného systému.

Na školení sa dozviete, aké sú požiadavky normy a ako sa dajú reálne plniť. Získate tipy, ako sa vyhnúť zbytočnej byrokracii a sústrediť sa na podstatné záležitosti. Vhodné pre manažérov organizácií, ktorí o norme uvažujú, aj pre interných audítorov, ktorí na jej základe auditujú.


Školenia administrátorov

Pripravujeme kurzy na dohodnuté témy, aby sa účastníci venovali oblastiam, ktoré budú v práci naozaj potrebovať. Školenia sú založené na praktickom precvičovaní. Poslucháči pochopia logické súvislosti a získajú praktické znalosti, ktoré budú môcť okamžite použiť.
Prehľad aktuálnych školení a termínov.


Školenia zamestnancov

Činnosť zamestnancov má priamy dopad na bezpečnosť dát a prácu iných používateľov. Prieskumy ukazujú, že celosvetovo sú interní zamestnanci väčšou hrozbou, ako hackeri alebo škodlivý softvér.

Školenia objasňujú problematiku bežným a zrozumiteľným jazykom. Nerobia z ľudí počítačových odborníkov, ale prístupným spôsobom vysvetľujú, ktoré činnosti a z akých dôvodov môžu znamenať nebezpečenstvo. 

Získané informácie pomôžu pracovníkom nielen vo firme, ale aj na služobných cestách a pri práci z domu.